loading

Tiến độ thi công

Đã hoàn thành sàn 22 tòa tháp phía Tây.

HOTLINE

0236 3223 888

0934 854 888