loading

THIẾT KẾ

Khái niệm mới về không gian sống!

Thiết kế khoa học sẽ làm tăng chất lượng cuộc sống.

Trong thiết kế, chúng tôi đã cân nhắc đến hướng gió một cách khoa học và yếu tố thiết kế thân thiện với môi trường.

Chúng tôi xây dựng tòa nhà phức hợp ở đây để tận dụng gió từ biển đông cũng như từ phía tây bằng cách nghiên cứu hướng gió.

 

HOTLINE

0236 3223 888

0934 854 888