loading

Tòa nhà đạt 30 tầng thứ 5 tại Đà Nẵng

Ngày 30 tháng 07 năm 2015, Dự án Blooming Tower Đà Nẵng, đã hoàn thành phần thô tầng 30.

 

HOTLINE

0236 3223 888

0934 854 888