loading

Tòa nhà đạt 30 tầng thứ 5 tại Đà Nẵng

Ngày 30 tháng 07 năm 2015, Dự án Blooming Tower Đà Nẵng, đã hoàn thành phần thô tầng 30.

 

Hotline: 0511.3223.555

Mr. Hưng 0906.501.322

Ms. Vang 0935.750.068