loading

Ngày 10 tháng 07 năm 2015, dự án đã hoàn thành việc đổ bê tồng sàn tầng 28

Phần tường đang triển khai tại dự án Blooming Tower Danang

Hotline: 0511.3223.555

Mr. Hưng 0906.501.322

Ms. Vang 0935.750.068