loading

Ngày 10 tháng 07 năm 2015, dự án đã hoàn thành việc đổ bê tồng sàn tầng 28

Phần tường đang triển khai tại dự án Blooming Tower Danang

HOTLINE

0236 3223 888

0934 854 888